11 Contoh Akhlak Nabi Muhammad SAW Yang Patut Ditiru

Tipsseo.net11 Contoh Akhlak Nabi Muhammad SAW Yang Patut Ditiru – Nabi Muhammad merupakan sosok utusan Allah (Rasulullah) yang terkenal memiliki sikap dan perilaku yang sangat baik. Nabi Muhammad diperkirakan lahir pada tahun Gajah, 12 Rabiul Awal. Kelahiran beliau adalah rahmat bagi semesta alam dan banyak sekali pengaruh yang dibawakan olehnya.

Di dalam diri Muhammad, telah ada suri teladan yang baik.  Beliau diutus untuk menyempurnakan perilaku dan akhlak manusia dengan membawakan agama Islam. Sikap dan perilaku dalam dirinya mengarah pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Hendaklah kita sebagai umatnya mengaplikasikan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. simak juga tentang pribadi Gus Miek

contoh akhlak Nabi Muhammad SAW
contoh akhlak Nabi Muhammad SAW

Apa Saja 11 Contoh Akhlak Nabi Muhammad SAW Yang Perlu Diteladani?

Jika secara istilah, akhlak merupakan sifat atau perangai yang dimiliki seseorang, sudah melekat dalam dirinya dan akan tercermin dari perilakunya. Demikian halnya yang ada dalam kepribadian Nabi Muhammad, selalu ada akhlak yang baik bagi dirinya. Berikut akan dirincikan apa saja contoh akhlak Nabi Muhammad SAW.

Sifat jujur , contoh akhlak Nabi Muhammad SAW paling utama

Akhlak utama yang melekat dalam diri Nabi Muhammad adalah sifat jujur. Jujur merupakan kesesuaian seseorang antara mengucapkan dan melakukan perbuatan. Tak ada satu pun unsur perkataan dan perbuatan yang dusta oleh Nabi Muhammad. Beliau meyakini, bahwa setiap apa pun yang terjadi selalu dalam pengawasan-Nya. Inilah mengapa beliau bahkan digelari oleh “Al-Amin” yang artinya dapat dipercaya.

Hal ini ditunjukkan oleh beliau disaat melakukan kegiatan berdagang. Nabi Muhammad SAW selalu adil dan jujur dalam perjanjian bisnis dengan seseorang. Beliau selalu jujur dalam memberitahukan kondisi barangnya, baik yang bagus maupun cacat. Dalam berdagang, beliau tidak pernah membuat pelanggan mengeluh ketika membeli barangnya. Inilah contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang perlu kita teladani dalam sehari-hari.

Selalu menjaga pandangan dari segala yang haram

Menjaga diri dari segala pandangan yang buruk atau haram merupakan akhlak mulia yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, Nabi Muhammad menjamin surga bagi siapa pun  orang yang mampu menjaga mereka dalam pandangannya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat menjaga matanya dari segala perilaku mengundang kemaksiatan. Beliau memerintahkan bagi siapa saja, baik lelaki dan wanita untuk saling menjaga pandangan.

Membantu terhadap sesama

Hubungan kita terhadap sesama manusia adalah ketika ia bermanfaat untuk orang lain. Inilah contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang mesti kita turuti. Beliau adalah sosok yang mencintai orang yang lemah dalam harta. Tak pernah absen beliau untuk memberikan keringanan harta kepada mereka. Bahkan, dalam kondisi sesulit apa pun Nabi Muhammad tetap berusaha untuk menolong orang lain.

Selalu berprasangka baik kepada kaum muslimin

Sudah tentu dalam bersikap kepada orang lain, kita tidak boleh berprasangka buruk dahulu. Kita perlu mencari tahu dahulu bagaimana kebenarannya. Karena berprasangka buruk itu sama saja berkata dusta (kebohongan). Dengan berhusnuzan kepada sesama manusia, akan menciptakan persaudaraan yang sangat terpelihara ketentramannya.

Selalu Bersabar Dalam Kondisi Apapun

Dikisahkan bahwa saat itu Nabi Muhammad sedang dalam kondisi suci untuk melaksanakan shalat di masjid. Namun, paman beliau yang bernama Abu Jahal sangat tidak menyukainya. Karena agama yang dibawa Nabi Muhammad sangat bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Ia melempar sebuah kulit unta busuk kepada Nabi disaat beliau sedang bersujud. Ia tetap sabar dan inilah contoh Akhlak Nabi Muhammad SAW paling mulia.

Berbagai tuduhan, fitnah dan cacian yang beliau terima tetap membuat dirinya kuat. Seluruh praktik yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy selalu gagal. Upaya pertama yang mereka lakukan berupa ejekan. Langkah mereka tidak berhasil, dan mereka memfitnah Nabi Muhammad. Semua langkah gagal, mereka lakukan dengan ujian berat dengan harta, tahta, dan wanita. Namun gagal kembali, bahkan upaya pembunuhan dilakukan oleh mereka.

Cinta kepada Ilahi

Hampir seluruh hidup Nabi Muhammad SAW dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Rasa cinta dalam diri beliau, sepenuhnya diberi hanya kepada Allah sebelum memberikan kepada hamba-Nya. Hal ini salah satu contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang diajarkan olehnya kepada para sahabat dan umatnya. Hubungan cinta antara orang tua dan anak akan tercipta jika mereka saling mencintai Tuhannya.

Mengamalkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Arti dari amar ma’ruf nahi munkar sendiri adalah menjuru pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan sikap tersebut agar dunia ini aman dan tentram. Dengan menuntun manusia ke jalan yang benar, maka sama-sama akan mendapatkan ganjaran kebaikan oleh Allah. Inilah yang sering Nabi Muhammad lakukan dalam setiap langkah dakwahnya.

Memberi dan Menjawab Salam

Hak sesama muslim adalah untuk saling menebarkan cinta dan kasih sayang, salah satunya dengan menebarkan salam. Dalam hukum Islam, mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah. Sedangkan menjawab salam derajat hukumnya wajib. Mengucapkan salam kepada anak kecil, wanita, bahkan orang miskin selalu Nabi Muhammad lakukan. Contoh akhlak Nabi Muhammad SAW ini patut kita teladani agar rasa cinta terhadap sesama terus tumbuh.

Sosok Ayah dan Suami Terbaik

Sifat beliau dalam keluarganya pun sangat bijaksana. Beliau selalu menjaga keharmonisan rumah tangga baik terhadap anak maupun istrinya. Nabi Muhammad dikenal dengan pribadi yang lemah lembut kepada istrinya, jika memang saatnya untuk bersikap lemah lembut. Beliau akan bersikap tegas dan keras, jika memang saat situasi dan kondisi yang memungkinkan melakukan hal tersebut.

Bertutur kata yang baik

Contoh akhlak Nabi Muhammad SAW selanjutnya adalah bagus dalam lisannya. Beliau dikenal dengan orang yang sangat ramah kepada siapa pun, tanpa mengenal asal muasal orang tersebut. Beliau mempunyai hati yang lemah lembut, ringan lisannya bertutur kebaikan, dan suka memaafkan. Bahkan, setiap perbuatan dan perkataan beliau dijadikan sebagai hadis. Ini merupakan sandaran umat Islam untuk mempelajari tatanan kehidupan Islam.

Mudah Memaafkan

Begitu banyak ujian yang beliau hadapi, tetapi dihadapi dengan sebuah senyuman dan maaf. Tak pernah sedikit pun dalam diri beliau untuk membalas kejahatan dengan hal serupa. Beliau sangat murah hati dan tak pernah menyimpan dendam dalam hatinya. Seluruh akhlak yang beliau tunjukkan pada siapa pun, membuat seseorang tersentuh dan bahkan tertarik memasuki agama Islam.

Terdapat suatu kisah yang menggambarkan contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pada suatu hari, terdapat seorang pengemis Yahudi buta yang meminta-minta di sebuah pasar. Ia selalu mencaci maki Nabi Muhammad, walau tiap hari Nabi yang selalu menyuapi pengemis itu dengan kasih sayang. Nabi Muhammad selalu melakukannya dengan hati yang ikhlas sampai ajal menjemputnya.

Suatu ketika pengemis Yahudi bertanya-tanya kehadiran sosok itu. Sosok yang selalu menyuapinya setiap hari dengan penuh kelembutan. Namun, ternyata sosok Nabi itu diganti oleh Abu Bakar As-Sidiq. Abu Bakar menjelaskan bahwa selama ini orang yang menyuapinya dan dicaci maki telah tiada. Alangkah sedih dan bersalah dalam diri pengemis tersebut, dan akhirnya ia pun masuk Islam. simak juga tentang karomah Gus Miek

Itulah 11 Contoh Akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat menggambarkan keluhuran akhlak beliau. Tentu sebagai umatnya kita pun perlu meniru dan meneladani semua akhlak beliau. Karena siapa pun yang taat pada perintah Rasul, maka ia taat kepada Allah. Nabi Muhammad berdakwah bukanlah untuk mengubah hati manusia, namun untuk mengajak pada kebaikan. 

Post a Comment for "11 Contoh Akhlak Nabi Muhammad SAW Yang Patut Ditiru"